تبلیغات
گروه آموزشی فناوری فلزی استان کهگیلویه و بویراحمد - مشخصات و عناوین دروس رشته صنایع فلزی و جوشکاری (برق- برق و گاز- تحت گاز محافظ CO2 و در و پنجره سازی آهنی)