تبلیغات
گروه آموزشی فناوری فلزی استان کهگیلویه و بویراحمد - آشنایی با دانش جوشکاری(جوشکاری فلزات رنگین نظیر مس و...